پهن – ضخیم نوزاد ارکیده کلمبیا گهواره

پهن – ضخیم: نوزاد ارکیده کلمبیا گهواره اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی نامه درخواست مذاکره با آمریکا مخفی نبود / ابتکار

معاون مدیر جمهور گفت: دورانی داشتیم که متأسفانه کارها به طور مخفیانه انجام می شد، مردم و حتی خیلی از ارکان نظام در جریان نبودند و بعدها متوجه می شدیم که مذاکرا

نامه درخواست مذاکره با آمریکا مخفی نبود / ابتکار

ابتکار: نامه درخواست مذاکره با آمریکا مخفی نبود

عبارات مهم : مذاکره

نویسندگان نامه دنبال کارهای پشت پرده و ارتباط گیری خلاف مصالح ملی نبودند

معاون مدیر جمهور گفت: دورانی داشتیم که متأسفانه کارها به طور مخفیانه انجام می شد، مردم و حتی خیلی از ارکان نظام در جریان نبودند و بعدها متوجه می شدیم که مذاکراتی مخفیانه جهت حل پرسشها انجام شده است است.

معصومه ابتکار راجع به نامه فعالان سیاسی منتسب به جریان اصلاحات جهت مذاکره مستقیم با آمریکا به خبرآنلاین گفت: دولت این را قبول دارد که در جامعه سالم فضا باید یه گونه ای باشد تا همه طیف ها دلسوزانه نظر های خود را مخصوصا در شرایط حساس مطرح کنند؛حالا طیفی از دلسوزان نیز جمع شدند و علنی نظر خود را دادند و کار مخفیانه هم نکردند.

نامه درخواست مذاکره با آمریکا مخفی نبود / ابتکار

وی افزود: دورانی داشتیم که متأسفانه این کارها به طور مخفیانه انجام می شد، مردم و حتی خیلی از ارکان نظام در جریان نبودند و بعدها متوجه می شدیم که مذاکراتی مخفیانه جهت حل پرسشها انجام شده است هست؛ بنابراین فارغ از آنکه بخواهم راجع به محتوای و جهت گیری نامه قضاوت کنم، اعتقاد دارم آنها نظر های خود را باز و آزادانه مطرح کردند و همین با ارزش است.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: آقای روحانی و دولت تمام تلاش خود را می کند تا بتوان با عزت و رعایت مصالح ملی و لحاظ نظر ها و نظرات مقام معظم رهبری به پرسشها کشور پیگیری و آسیب های شرایط تازه مهار شود.

معاون مدیر جمهور گفت: دورانی داشتیم که متأسفانه کارها به طور مخفیانه انجام می شد، مردم و حتی خیلی از ارکان نظام در جریان نبودند و بعدها متوجه می شدیم که مذاکرا

وی راجع به نقد عباس عبدی به نامه درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا که گفت «این موجب میدان داری تندروها و به حاشیه رفتن عقلا می شود» اظهار کرد: مردم با رأی خود به دولت، اعتمادشان را نشان دادند و حالا عده ای تلاش می کنند، این اعتماد بین دولت و مردم را خدشه دار کنند. نظر آقای عبدی شاید این باشد که نباید میدان جهت این عده که قصدشان برهم زدن اعتمادعمومی نسبت به دولت هست، فراهم شود.

وی راجع به سوءاستفاده تندروهای جریان اصولگرا از نامه درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: ممکن است خیلی موارد مورد سوءاستفاده قرار گیرد ولی نفس طرح نظر ها در جامعه متکثر می تواند ارزشمند تلقی شود. در نهایت ممکن است با این نظر مخالفت شود و به مصالح کشور تشخیص داده نشود ولی مهم این است که نویسندگان نامه نظر ارزش را علنی مطرح کردند و دنبال این نبودند، کسانی را تخریب کنند، آبروی عده ای را ببرند یا پشت پرده کارهایی کنند و ارتباطاتی بگیرند که خلاف مصالح کشور باشد.

ابتکار یادآور شد: حالا گروهی نظر خود را دادند، البته نظرشان قابل نقد و ارزیابی است ولی چون طرح نظرشان علنی و خیلی براق بود، نفس این کار نباید نشانه قرار گیرد آیا که مرجع تشخیص نهایی در کشور مشخص هست. مدیر جمهور نظر خود را گفت و قطعا در چارچوب مصالح نظام و نظر مقام معظم رهبری و سیاست خارجی کلان کشور راجع به مباحث تصمیم گیری می شود.

نامه درخواست مذاکره با آمریکا مخفی نبود / ابتکار

واژه های کلیدی: مذاکره | آمریکا | معصومه ابتکار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs